Renie Ere-Lid

Vrijdag 8 april 2022 was het een bijzondere avond voor AYC, daar er 2 jaar geen leden vergadering is geweest en er geen afscheid kon worden genomen van Renie werd het op deze avond gedaan.

Nadat zij te kennen heeft gegeven te willen stoppen als bestuurslid en als leden administrateur, heeft het bestuur zich hierover uitgesproken.

Renie was het eerste vrouwelijke bestuurslid van AYC in het 121 jarige bestaan van de vereniging, in 2005 nam zij plaats in het bestuur en al vrij snel nam zij de taak van ledenadministrateur op zich. Een enorme klus, naast de wijzigingen moest zij er ieder jaar voor zorgen dat de uitnodigingen en ledenkaarten gereed waren voor verspreiding, niet eerder nadat deze op straat waren gesorteerd. Als de ijsbaan open was dat zat haar echtgenoot Cees achter het loket voor controle en Renie was daar om nieuwe leden in te schrijven.

Voorzitter Jan Baan overhandigde haar een fles Punch en een oorkonde  behorende bij het Ere-lidmaatschap met o.a. de volgende tekst;

Het Ere-Lidmaatschap wordt haar verleend als dank voor de vele en langdurige diensten die zij als bestuurslid voor de vereniging heeft verricht.

Ook echtgenoot Cees werd niet vergeten hij mocht de bloemen in ontvangst nemen.

al met al weer een gezellige avond bij AYC.