Lidmaatschap

U wilt lid of donateur worden van deze prachtige oudste vereniging van Alblasserdam ?

De kosten die aan het lidmaatschap of donateur verbonden zijn, € 8,50 bij inschrijving ( dit is inclusief administratiekosten) en daarna € 6,00 per jaar, per gezin. Kinderen onder de 16 jaar zijn gratis gezinslid , boven de 16 jaar dient men zelf lid of donateur te worden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Beeindiging van het lidmaatschap dient dan ook voor 31 oktober schriftelijk te gebeuren.

De contributie word jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

Bent u verhuist en wilt u dit doorgeven ?

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen of lid worden?

Geef dit door via c-bezemer15@hetnet.nl of 06-26770364.