WAT IS AYC

In de winter van 1884-1885 is het idee geboren om in navolging van andere plaatsen ook in  Alblasserdam een ijsclub op te richten. op 9 februari 1885 werd de vereniging opgericht in  het Cafè van B.Vogelenzang.

Artikel 2 van de vereniging luidt: de vereniging onder de naam Alblasserdamse IJsclub stelt zich ten doel voor alles te zorgen voor goede ijsbanen en verder de vermakelijkheden op het ijs te bevorderen door het onderhouden van ene tent, het geven van muziek en het organiseren van diverse evenementen en wedstrijden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester welke worden ondersteunt door nog 8 bestuursleden. Er worden medewerkers gevraagd voor het actieve kader, zo kunt u zich opgeven voor de baancommissie die onderhoudswerkzaamheden aan de ijsbaan verrichten. Verder is er een groep mensen dat het clubgebouw onderhoudt en schoonhoudt en een groep vrouwen die de bar bemant. Dit alles in een oer Hollandse gezellige sfeer. U kunt zich opgeven bij de baancommissaris Jan de Vries, 078-6915376

Hert lidmaatschap van de ijsclub bedraagt € 6,00 per jaar. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven in de maand november. Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 30 oktober. Kinderen tot en met 15 jaar zijn gratis gezinslid en kinderen vanaf 16 jaar dienen zelf lid te worden. De ledenkaarten krijgt u bij de entree als de ijsbaan voor de eerste keer opengaat. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 30 oktober schriftelijk te gebeuren. U kunt de ledenadministratie bereiken via annemariedewit65@gmail.com.

Wanner de baan geopend is zijn er diverse activiteiten, zo kan het een wedstrijd zijn of een andere vorm van ijsvermaak. Ook voor de jeugd zijn er diverse activiteiten tot een met een lampionnenoptocht voor de allerkleinste, als het mogelijk is op, de Alblas. De activiteiten worden tijdens de opening van de baan aangegeven op de website van AYC www.alblasserdamse-ijsclub.nl

In november van ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, hiervoor wordt een uitnodiging geplaatst in oktober op de site van AYC en bent welkom in het clubgebouw aan de Kortlandsekade 40a.

Ook is er een mogelijkheid om het clubgebouw tegen een geringe vergoeding te huren, dit kan alleen als u Lid bent van AYC. Hiervoor neemt u contact op via hjbea@hetnet.nl

Indien u vragen heeft dan kunt u deze sturen naar de secretaris via secretarisayc@kpnmail.nl

HOPELIJK KUNNEN WE ELKAAR, IN DE WINTER, ONTMOETEN  OP ONZE MOOIE VELDIJSBAAN AAN DE KORTLANDSEKADE.